Everfoam AMCO 新一代稳泡增泡非离子表面活性剂

   商品名:EverfoamTM AMCO 

   INCI 名称:PPG-2 羟乙基椰油酰胺


   产品特点:
   1. 中碳链非离子表面活性剂,不含任何单乙醇胺、二乙醇胺或其它二级胺;
   2. 性能温和,与阴离子表面活性剂具有良好配伍性能;
   3. 良好的稳泡增泡性能;
   4. 良好的增稠性能;
   5. 良好的增溶性,可作为香精、油类或活性物的增溶剂;
   6. 良好的用后感;
   7. 液体形态,是6501/CMEA 良好替代品。


    推荐用量:0.5%-3.0%