Evermild LG-30 温和优异的两性表面活性剂

   商品名:  EvermildTM  LG-30

   INCI 名称:月桂酰两性基乙酸钠


  产品特点:
   1. 温和、有效降低体系刺激性――性能温和,能与阴离子表面活性剂络合,减少阴离子表面活性剂对皮肤、眼睛产生的刺激,且不影响其发泡作用;
   2. 优异的增泡稳泡性;
   3. 优异的增稠和体系粘度稳定性;
   4. 协同增效配方中活性成分的沉积控制;
   5. 良好的配伍性――与所有类型表面活性剂匹配,具有良好的抗硬水能力,对高浓度电解质容忍性较高。

 

   推荐用量:
     主表面活性剂:10.0-25.0%;
     辅助表面活性剂:1.0-5.0%。